På väg hem

Så bär det åter av hemåt igen för några veckor innan vi åker ut som familj den 6:e januari. Skall bli riktigt skönt att få återse Ida och Anna. Det är påfrestande att vara borta från varandra en längre tid.

Det har varit två intensiva veckor här med långa arbetsdagar. Jag har varit ute och farit runt mellan olika möten och för att fixa olika praktiska saker från morgon till sen eftermiddag eller en bit in på kvällningen för att sedan spendera kvällen med jobb på datorn. Men så har jag har också fått en hel del gjort. Fast det är också dessvärre en hel del jag skulle behövt få gjort som jag inte hunnit med. Men jag tror att jag fått i ordning det viktigaste.

Jag är oerhört tacksam till den snälla svenska familj som öppnat sitt hem för mig så att jag har fått bo hos dem. Jag har varit fantastiskt servad med frukost och middag och det har faktiskt varit rätt skönt att inte behöva sitta ensam varje kväll, även om man har jobb att göra. Tusen tack snälla ni för allt!

När vi anländer i januari kommer vi temporärt att flytta in i samma lägenhet som vi bodde i förra gången. Det är lite festligt faktiskt. Sedan har vi ställt oss i kö för att invänta en större lägenhet på samma ”compound” (Gemina court). Skulle vi tycka att det blir för lång väntan kan vi alltid söka något annat när vi väl är på plats. Jag har ägnat ett par dagar här under min vistelse just åt detta med lägenhetsletande. Men eftersom jag inte fastnade för något och inte hade mer tid att ägna åt endast lägenhetsletande under dessa två veckor så kollade jag med vårt gamla ställe och det visade sig att vår gamla lägenhet blev ledig den femte och vi anländer den sjätte.

Vi hade planerat att bo på ett annat ställa där många svenska familjer också bor (Riara court). Men lite olika omständigheter gjorde att jag drog mig ur. Det var främst två saker: Det har börjat komma mögel i allt fler och fler av lägenheterna där och när man ser var och hur det framträder så inser man att det kommer successivt med tiden att dyka upp i alla lägenheter och vi planerar ju för att bo här ett år. Samtidigt med detta så aviserar de nya hyreshöjningar och då tycker jag det blir för dyrt för det man får.

Nu går flyget vid 18-tiden i kväll och jag ser fram emot en ny sömnlös natt på flyget (på resan hit sov jag totalt c:a 1 timme). När jag summerar veckorna här så känner jag mig rätt nöjd. När vi återkommer i januari kommer det att bli en rivstart för mig jobbmässigt. Men jag är helt övertygad om att vi har ett fantastiskt spännande och roligt år framför oss.

/ Josef


Mera Kibera

Så har jag varit tillbaka och spenderat en halv dag med kvinnorna i Kibera och precis som efter besöket i januari är jag berörd och fylld av tankar. Det är mycket som har hänt sedan i januari. En del bra och annat mindre bra. Men en sak är säker, behoven finns kvar där och vi vill fortsätta att se hur vi kan hjälpa.

Kvinnorna berättar att året började bra, men det senaste halvåret har varit katastrofalt. Detta beror på att matpriserna i det närmast fördubblats på bara sex månader! Nu verkar utvecklingen ha stannat av och några produkter har även under de sista veckorna fallit lite i pris, men läget är mycket svårt

Detta gör att många av dem verkligen kämpar för att få ihop till pengar till mat vilket i sin tur gör att utvecklingen i deras verksamheter blir lidande. Istället för att kunna återbetala sina lån och spara för att återinvestera sina pengar i verksamheten går hela vinsten till försörja familjen. För några innebär det att de dragit sig ur projektet. Andra är kvar, men de är till viss del tillbaka där vi startade med att de vid månadens slut snarare står på minus i ekonomin än på plus. Men tänk då hur illa det varit om de aldrig kommit igång! Nu har de i varje fall genom sina små verksamheter en inkomst.

Samtidigt så är det andra som vittnar om hur det går framåt, trots svårigheterna. Främst verkar det vara gruppprojekten (de är indelade i grupper) som har den riktigt stora potentialen. Bland de fem ursprungliga grupperna är det en som har haft stora interna problem och därför inte kunnat utveckla något tillsammans. En grupp har helt enkelt inte lyckats just på grund av det jag nämnt ovan, att alla pengar går till att försörja familjerna. En grupp investerade i en viss verksamhet men det visade sig inte gå så bra som man tänkt sig så nu har man backat ur den och planerar för att kunna dra igång en helt annan verksamhet efter nyår. Två grupper verkar gå riktigt bra.

En av dessa har investerat i en lokal som de gjort till en butik där de säljer plastsaker (en stor marknad här). De håller nu på att spara så att de kan flytta in i ett av de stora fina köpcentrumen som finns här i Nairobi dit de rika går och handlar. Lyckas de med detta så är nog deras biljetter ut ur Kibera på väg att ros i land! Den andra gruppen som verkligen lyckats har registrerat sig själva hos myndigheterna och de är på väg att investera i enkelt hus där de kan hyra ut små lägenheter. De var nära att lyckas för någon månad sedan om det inte varit för att priserna gått upp. Nu sparar de vidare och tror att de kommer att nå fram under nästa år. För dessa kan jag också se en lysande framtid om de lyckas.

Sedan i januari har vi adderat två nya grupper till projektet med tio nya kvinnor i varje. De är nu igång men det är för tidigt för att veta hur det skall gå för dem, individuellt eller som grupper.

En sak som verkligen berörde mig var hur kvinnorna ur sex av de sju grupperna berättade om hur otroligt mycket själva gruppen har kommit att betyda för dem. De har kommit nära varandra på ett sätt som tidigare varit helt omöjligt för dem. En av dem berättar om hur hon numera när hon får problem och behöver pengar akut kan vända sig till sina väninnor i hennes grupp och de hjälper henne och hur hon själv lika naturligt hjälper de andra i hennes grupp när de har behov. Hon förklarar för mig hur fullständigt otänkbart det vore tidigare. Men nu stöder de varandra i kärlek och omsorg och litar på varandra.

Idag har verksamheten också utvecklat ett parallellt spår till det sociala projektet. Vid sidan om projektet ser vi en groende församling som är på väg att grundas som ett resultat av det som sker. Sedan förra hösten har en del av kvinnorna i projektet tillsammans med deras familjer börjat samlas och fira gudstjänst på söndagarna i lokalen. Den gudstjänstfirande gruppen har vuxit och de får inte längre plats i den lilla lokalen utan många sitter utanför, till och med när det regnar! De räknar upp emot ett hundratal personer som med viss regelbundenhet besöker gudstjänsterna.

Under de senaste månaderna har det utarbetats en plan inom FPFK (det trossamfund som vi verkar inom här i Kenya) hur de skall kunna bli en utpost till en av de etablerade och stabila församlingarna här i Nairobi och troligtvis blir det församlingen i Kawangare som jag besökt många gånger. Detta känns oerhört bra för oss för vi vet att de kommer att bli en del av en god församling med ett bra ledarskap som kan ge dem det rätta stödet.

Dessa två spår löper parallellt men det finns också starka band emellan dem då kärnan i respektive spår består av samma människor och att de möts i samma lokal. Samtidigt är det viktigt att de hålls isär eftersom det finns flera som är med i det sociala projektet men som inte är med i församlingen samtidigt som det finns flera som är med i församlingen men inte i det sociala projektet. Ledarna både i projektet och i den groende församlingen är fullt medvetna om vikten av detta och talar väldigt sunt och klokt om att ingen får känna sig tvingad att vara med i församlingen bara för att man är en del av det sociala projektet eller att det aldrig få blir så att man kommer till församlingen för att genom det få stöd ekonomiskt. Därför så kommer mikrofinansprojektet även för en tid framöver att ligga kvar som en verksamhet inom trossamfundet och inte komma direkt under den lokala församlingen.

Jag avslutar med en liten fundering:

Alldeles på slutet av vårt möte så var det en av kvinnorna som ville berätta något. Hon tillhörde dem som var fattigare inom gruppen. Med stolthet förklarade hon hur hon, trots alla problem och svårigheter, lyckats att spara 50 Shilling (ungefär 4 kronor) varje vecka. Hennes stolthet över bedriften berörde mig verkligen. När jag så till sist var klar och vi lämnade Kibera så var jag ordentligt hungrig och bestämde mig för att äta något på ”Food courten” på ett köpcentrum som jag passerade på vägen från Kibera (Prestige för er som är hemma med Nairobi). Jag åt från min favoritkinesrestaurang och maten kostade runt femton gånger så mycket som kvinnan lyckas spara varje vecka. Jag kan bara konstatera att det är något som är helt snett i den här världen!

/ Josef

Om du skulle vilja sätta in pengar för att fortsätta att stödja projektet så kan du sätta in pengar på pg-nr 65 17 77 – 5 Pingstkyrkan Bredäng ska vara mottagare, märk betalningen Kenya. Kontrollera pg-nummret, det är viktigt för oss att allt går rätt till och det ska vara Pingstkyrkan Bredäng och inget annat. Det är vår församling som har åtagit sig att administrera detta, alla pengar går dock oavkortat hit och jag ska personligen se till att varenda öre hamnar på kontot!


På plats i Nairobi OCH Kiberauppdatering

Nu är jag (Josef) tillbaka i Kenya igen och det är dags att återta bloggandet på allvar. Jag vet, jag borde ha skrivit för länge sedan och uppdaterat om utvecklingen i Kibera, men livet har rusat på och det har inte blivit av.
Jag återkommer till detta med Kibera om en stund, men först vill jag skriva några rader om vårt nya äventyr.
Redan under förra perioden i Kenya så fick vi både en inbjudan från ledningen för FPFK (Free Pentecostal Fellowship of Kenay), det samfund som vi verkar inom i Kenya att återkomma som missionärer och en fråga från Filadelfiaförsamlingens missionledning om vi kunde tänka oss att åka ut till Kenya för en period på ett år. När vi berättade detta för våra familjer så gav min pappa oss rådet att inte ta ställning till detta förrän vi varit hemma några månader först. Det var ett på många sätt klokt råd som vi också valde att följa. Så förra hösten - vintern började vi genom olika omständigheter att känna oss ledda av Gud att återvända till Kenya. Ytterligare en faktor i sammanhanget är att vi hade tänkt oss att göra en andra adoption och att vi landat i att för oss var Kenya det självklara alternativet. Detta sammantaget gjorde att vi började höra oss för om det fortfarande fanns ett intresse av att skicka ut oss som missionärer vilket det fanns.
Detta var ungefär ett år sedan och nu, efter ett flertal olika turer, står vi här inför vårt nästa Kenyaäventyr. Det kommer denna gång att vara en kombination mellan adoption och missionsuppdrag där jag (Josef) kommer att arbeta som missionär i Kenya utsänd av Filadelfiaförsamlingen Stockholm. Om vår adoptionsresa skriver vi (mest Anna) redan om. Men nu vill jag skriva lite om missionsuppdraget och framför allt uppdatera er om verksamheten i Kibera.
Mitt uppdrag innehåller lite olika delar. För det första så kommer själva basen att vara Karen Christian College där jag kommer att fungera som bibellärare och på lite olika sätt fungera som ett stöd för ledning och lärare. Det kommer att uppta den större delen av min tjänst. Under januari till och med början av maj kommer vi även att ha svenska studenter genom bibelskola sthlm som skall studera på skolan i Karen. Under den perioden kommer naturligtvis detta att vara en stor del av vårt uppdrag.
Utöver Karen innehåller mitt uppdrag också en del som handlar om kontakt med lokala kyrkor inom FPFK. Det handlar om predikan och undervisning men det kan också i viss mån handla om coachning av lokala pastorer. Som en del i församlingsengagemanget finns också den sociala aspekten och där ryms att fortsätta att utveckla det vi påbörjade i Kibera förra gången.
Det för mig in på frågan om Kibera. I Januari besökte jag Kenya igen bland annat för att följa upp hur projektet i Kibera utvecklades. Jag tänker nu presentera mina uttryck från den resan såsom jag skrev ner dem då. Det är ett blogginlägg jag skrev under den resan med tanke att presentera här på bloggen, men av någon anledning blev det inte av då. Det får stå som en introduktion till kommande blogginlägg från min sida om verksamheten här i Kenya:
I går var jag med om en utav mitt livs upplevelser! Jag är på tillfälligt besök i Kenya delvis för att följa upp vårt projekt i Kibera och igår mötte jag gruppledarna. Först redovisade de hur det gått för varje grupp och sedan tog de med mig på en promenad genom stora delar av Kibera där jag fick se med egna ögon de olika affärsverksamheter som blomstrat upp. Det var helt otroligt. Man kan inte tro att det är samma människor man möter nu. Det som har hänt med gruppen sedan juni är helt ofattbart. Det har gått så många gånger bättre än vad vi någonsin i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss.
Men jag börjar från början med att tala lite om vad som hänt i gruppen i stort och i de fem olika grupper som de är indelade i. Från början var det 53 kvinnor som gick med i projektet. Av dessa räknade jag till att 38 verkar ha lyckats riktigt bra och fortfarande är med aktivt. Bara det är stort. Alla dessa har lyckats återbetala sitt första lån och fått ta sitt andra lån och flera av dem har även lyckats återbetala och ta fler lån med tiden. Det har nu blivit en verksamhet som rullar kontinuerligt. De har också lyckats spara riktigt bra. En kvinna har lyckats spara ihop motsvarande c:a 1400 Kr och då skall ni veta att det ursprungliga lånet låg på 300 kr per kvinna vilket motsvarar c:a en månadsinkomst för en familj i Kibera. Denna kvinna har alltså lyckats spara ihop nästan fem månadsinkomster på nio månader!
Men det som verkligen gladde mig var deras beslut att nu jobba mer som grupper tillsammans och gemensamt samla ihop pengar till större investeringar som skall ägas av gruppen. En grupp har köpt en samlingslokal som de skall hyra ut och göra vinst på. Nu håller de på att spara in till möbler och utrustning. Så snart de har dessa saker på plats så är de redo att köra. En annan grupp har köpt en syverkstad där de nu även har anställda sömmerskor. Nästa steg de planerar är att starta en sömmerskeutbildning i samma lokal. Ytterligare en grupp planerar att köpa hus och hyra ut.
För mig var inte tårarna långt borta när de med stolthet berättade om allt som hänt och om sina framtidsdrömmar. Hade det inte varit för att jag själv mött gruppen så många gånger och sett hur illa det var så hade jag aldrig kunnat tänka mig att samma grupp för mindre än ett år sedan haft det så illa som de hade det. Utvecklingen är helt enkelt enastående. Från arbetslösa fattiga kvinnor som kämpade för sin tillvaro till företagare med framtid och hopp!
Sedan gjorde vi en lång rundvandring runt stora delar av Kibera för att se exempel på de verksamheter som kvinnorna startat och driver. Efteråt sade de att nu hade jag fått se i princip hela Kibera J.
Många av kvinnorna har idag verksamheter där de står utanför sina hus med ett litet stånd och säljer diverse grönsaker. Några har nu små kiosker eller butiker inrymda i sina hus. Ett gäng har också lyckats hyra eller köpa en bättre plats för försäljning. En kvinna hade ett stånd på marknaden där hon sålde alla möjliga slags säd, frön, linser, bönor, majs osv. En annan kvinna hade ett stånd på samma marknad där hon sålde diverse grönsaker och frukt. För den kvinnan har det gått så bra att hon även investerat i en andra verksamhet. Hon har köpt en liten kiosk där hennes man nu bedriver ett litet apotek i miniformat.
Vi gjorde en kort rast hos en av kvinnorna som tillsammans med sin man driver en liten restaurang mitt i slummen. Med restaurang menar jag ett större plåtskjul där de lagar mat över öppen eld och med enkla träbänkar och träbord att sitta på. Men de hade en riktig meny och de hade riktigt kylskåp och kyld dricka som vi glatt förfriskade oss med. För det var en riktigt het dag att vandra runt. De berättade att de hade haft restaurangen redan tidigare. Men med hjälp av lånen hade de kunnat utveckla den så att den idag har en ordentlig meny och många kunder.
Vi gjorde också ett besök hos en kvinna som var sömmerska och nu hade sin egen lilla lokal där hon sydde och där hon även har kunnat anställa ytterligare någon sömmerska. En kvinna vi besökte har valt att använda det hon lyckats spara ihop från sina investeringar på ett litet annorlunda vis. Hon har lyckats köpa loss huset i slummen som familjen bor i så nu äger de sitt eget lilla krypin och slipper betala hyra. På så vis blir månadsutgifterna betydligt lägre för familjen. Det gick inte att ta miste på hennes stolthet och de hade verkligen fått det fint i sitt enkla lilla hus som de nu på ett annat sätt kände att de kunde satsa på.
Ja, summan av allt detta är faktiskt helt otrolig. Det jag fick se var bara ett axplock. Men det är en upplevelse jag tror att jag bär med mig för livet. Tänk att vi fått vara med på ett hörn och hjälpt dem i gång. Vi skall inte göra oss några illusioner. Vår del är begränsad. Det är de som gjort jobbet. Men vi har ändå fått vara med som en slags katalysator och satt rörelsen igång och vi har fått vara med och ge dem de små bidrag de behövde för att kunna starta. Ett enormt jätte tack till alla er som varit med och bidragit till detta! Ni har gjort världen till en bättre plats. I varje fall för 38 fattiga familjer i Kenyas största och värsta slum och även för ett antal ytterligare personer som fått anställning i några av de verksamheter som dessa kvinnor lyckats starta och bedriva med framgång.
/ Josef Pansell i januari 2011
Jag ämnar återkomma inom någon vecka med en uppdatering runt det som sedan skett under det här året. Men detta får räcka för nu.

RSS 2.0